Reference - výběr z realizací

Metrostav

obytný komplex Bučanka, obecní úřad Praha2,...

IPS Skanska

např. rodinný komplex Krč,...

Vodní stavby

čističky odpadních vod

Školy

Praha 1 Josefská, Praha 2, Praha 4 - Podolí, Praha 8 Ústavní, Glowackého, Gymnázium Hlivická,...

drobní soukromí investoři

menší stavební firmy, fyzické osoby (rodinné domy),...